Kontakty:
Telefón: +421 915 782 104
Email: info@omarshop.eu

Fakturačné údaje:
Ružička s.r.o.
Okružná 135/32
018 51 Nová Dubnica
IČO: 50244621
DIČ: 2120240650
IČ DPH: SK2120240650
Platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka číslo: 32869/R.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
Kontaktný formulár